Inloggen   |
18 maart 2020

COVID-19

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt is het Corona virus zich wereldwijd flink aan het uitbreiden. Dit heeft ertoe geleid dat instanties en overheden diverse wetten, regels en adviezen hebben gepubliceerd om de verspreiding tegen te gaan. Bij Hendor volgen wij de regels en adviezen welke worden aangedragen door het RIVM.
Om u als klant tot dienst te kunnen blijven, hebben wij diverse maatregelen getroffen zodat de productie en levering van onze producten in stand blijft. Zo werken bijvoorbeeld diverse collega’s vanuit thuis en hebben we investeringen gedaan in hard- en software om dit te bewerkstelligen. Dit betekent voor u dat aanvragen en orders normaal behandeld blijven worden en met dezelfde snelheid verwerkt en uitgeleverd worden. 

Binnen Hendor passen wij sinds maandag 16 maart de volgende maatregelen toe:

  • geen handen schudden en afstand houden van elkaar;
  • gespreide pauze tijden;
  • zo weinig mogelijk bezoekers ontvangen;
  • regelmatig de handen wassen en dit ook verwachten van eventuele gasten;
  • al het bezoekend personeel vragen om in de ellenboog te hoesten en niezen.

Van leveranciers die goederen komen leveren:
  • verwachten we dat chauffeurs zo veel mogelijk in hun cabine blijven;
  • verwachten we dat Hendor zelfstandig de goederen mag laden en lossen.


We verwachten dat iedereen zijn en haar gezonde verstand gebruikt en de medemens respecteert. We willen u bij voorbaat danken voor uw hulp om dit virus te bestrijden.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
 

Terug